Xuất khẩu lao động Đài Loan

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hsing Wu

By : 1538 Views01/06/2018

Trường Đại Học Kỹ Thuật Hsing Wu

醒吾科技大學 Trường Đại Học Kỹ Thuật Hsing Wu Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 THÔNG TIN TỔNG QUAN • Tên … Đọc thêm » “Trường Đại Học Kỹ Thuật Hsing Wu”

醒吾科技大學 Trường Đại Học Kỹ Thuật Hsing Wu Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 THÔNG TIN TỔNG QUAN • Tên Tiếng Anh: Hsing Wu University • Tên Tiếng Việt: Đại Học Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Ngô • Tên Tiếng Trung: 醒吾科技大學 • Năm thành lập: 1966 • Địa Chỉ: No. 101, Sec.1, Fenliao Rd., LinKou District, New Taipei City • Website:...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đại học Khoa học và Công nghệ NanKai

By : 1054 Views01/06/2018

Đại học Khoa học và Công nghệ NanKai

南開科技大學 Đại học Khoa học và Công nghệ NanKai Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 THÔNG TIN TỔNG QUAN • … Đọc thêm » “Đại học Khoa học và Công nghệ NanKai”

南開科技大學 Đại học Khoa học và Công nghệ NanKai Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 THÔNG TIN TỔNG QUAN • Tên Tiếng Anh: NanKai University of Technology • Tên Tiếng Việt: Đại Học Khoa học và Công nghệ Nan Kai • Tên Tiếng Trung: 南開科技大學 • Năm thành lập: 1971 • Địa Chỉ: No. 568, Zhongzheng Road, Caotun Township, Nantou County,...
Đọc Thêm

Xem thêm

TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG HOA

By : 1567 Views01/06/2018

TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG HOA

龍華科技大學 TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG HOA Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 THÔNG TIN TỔNG QUAN • … Đọc thêm » “TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG HOA”

龍華科技大學 TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG HOA Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 THÔNG TIN TỔNG QUAN • Tên Tiếng Anh: Lunghwa University Of Science And Technology • Tên Tiếng Việt: Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Long Hoa • Tên Tiếng Trung: 龍華科技大學 • Địa Chỉ: No.300,Sec.1,Wanshou Rd., Guishan District, Taoyuan City, 33306, Taiwan • Fax:...
Đọc Thêm

Xem thêm

DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM ĐÀI LOAN

By : 324 Views01/06/2018

DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM ĐÀI LOAN

國立虎尾科技大學 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT QUỐC GIA FORMOSA Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 1. THÔNG TIN TỔNG QUAN • … Đọc thêm » “DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM ĐÀI LOAN”

國立虎尾科技大學 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT QUỐC GIA FORMOSA Tuyển sinh kỳ mùa thu T9/2018 1. THÔNG TIN TỔNG QUAN • Tên Tiếng Anh: National Formosa University • Tên Tiếng Việt: Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc Gia Formosa • Tên Tiếng Trung: 國立虎尾科技大學 • Năm thành lập: 1963. • Địa Chỉ: No. 64, WenHua Road, Huwei Township, Yunlin...
Đọc Thêm

Xem thêm